top of page

voorwaarden

VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Dushi Designs. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder u onze website en producten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid om eilandinspirerende kleding en reisaccessoires te kopen. Door de website van onze service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

RECLAME

Wanneer u een item koopt, stemt u ermee in dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat u een toezegging doet om het te kopen: (ii) u een juridisch bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en u voltooit het betalingsproces bij het uitchecken.

De prijzen die wij rekenen voor onze producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting en invoerrechten vindt u op de pagina betalingen.

RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

Voor elk onbeschadigd product, stuur het gewoon terug met de meegeleverde accessoires en verpakking, samen met de originele bon (of cadeaubon) binnen 14 dagen na de datum waarop je het product hebt ontvangen, en we zullen het omruilen of een winkeltegoed aanbieden. Houd daarnaast rekening met het volgende: (i) U bent verantwoordelijk voor het betalen van de volledige verzend-/verzendkosten en verpakkingskosten om producten/artikelen te retourneren.  

AUTEURSRECHTEN

De Service en Producten en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten , zijn het exclusieve eigendom van Dushi Designs. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en u stemt ermee in om niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of er afgeleide werken van maken.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Dushi Designs schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.  

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID  

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Dushi Designs in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Dushi Designs geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.
 

RECHT OM VOORWAARDEN TE WIJZIGEN/WIJZIGEN  

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).  

PROMOTIONELE E-MAILS/INHOUD  

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt. Als u dergelijk promotiemateriaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment via e-mail laten weten.  

KLANTENSERVICE  

Neem gerust contact op met ons team via e-mail als u vragen of vragen heeft over een van onze producten/artikelen, algemene voorwaarden of ons privacybeleid. 

info@dushidesigns.com

Refunds
bottom of page